Όροι Πρωταθλήματος TICHU

 1. Το TICHU είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι στρατηγικής και σαν τέτοιο οι συμμετέχοντες το κατανοούν.
 2. Το πρώτο έπαθλο ορίζεται στο ποσόν των 1.000€*. Υπάρχουν πολλά και πλούσια ενδιαφέροντα δώρα για όλους τους συμμετέχοντες που είναι ίσης αξίας με αυτό του πρώτου. Τα δώρα θα κληρωθούν σε επόμενη ημέρα μετά τον τελικό. Η παρουσία είναι απαραίτητη για όλους ώστε να συμμετέχουν στην κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργηθεί με το δελτίο διαγωνιζομένων. Τα δώρα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του πρωτα- θλήματος. Μετά την κλήρωση των δώρων θα ακολουθήσει τσιπουρο- μπιροκατάνυξη με πολλούς μεζέδες με έκπτωση κατανάλωσης στο 50%.
 3. Οι συμμετέχοντες προεγγράφονται με τα πλήρη στοιχεία τους. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την εξόφληση της συμμετοχής τους που ανέρχεται στο ποσόν των 5 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Κάθε παίχτης θα λαμβάνει απόδειξη πληρωμής της συμμετοχής του. Η απόδειξη θα επισυνάπτεται με το δελτίο αγωνιζομένου και θα είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε κάθε παιχνίδι.
 4. Τα παιχνίδια θα διεξάγονται στο CAFE “Tο Νέον” απο- κλειστικά εντός του καταστήματος και συγκεκριμένα στον πάνω χώρο του.
 5. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ομίλους, σε τυχαία σειρά. Οι ομάδες κάθε ομίλου θα κανονίζουν μεταξύ τους το πότε θα παίζουν (ανταλλαγή αριθμών τηλεφώνων) μέσα στο διά- στημα που θα υποδειχθεί από τους διοργανωτές. (Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα ακυρώνεται αυτό που δεν προσέρχεται.)
 6. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει η αυτονόητη κατανάλωση προϊόντων του CAFE.
 7. Σε όλους τους αγώνες θα υπάρχει επιτηρητής του δι- οργανωτή DRAGOMIROV GEORGI και ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος θα παρακολουθεί την εξέλιξή του. Ο επιτηρητής θα έχει δικαί- ωμα παρέμβασης σε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν την απόφαση του επιτηρητή. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει ένα (1) άτομο για παρακολούθηση.

* (με την έκδοση του νόμιμου φορολογικού στοιχείου)

 

Κανόνες - Σημαντικές Διευκρινίσεις

 1. Σε κάθε παίχτη μοιράζονται 14 φύλλα. Όταν κάθε παίχτης έχει 8 φύλλα το μοίρασμα σταματάει και μπορεί οποιοσδήποτε παίχτης, τότε και μόνο τότε, να πει GRAND TICHU.

 2. Το ΤΙCHU δεν είναι παιχνίδι ταχύτητας!!
 3. Κάθε παίχτης οφείλει να κρατάει όλα τα φύλλα του μαζί (σε σχήμα βεντάλιας) σε όλη τη διάρκεια του γύρου.
 4. Οποιαδήποτε απαίτηση γίνει με το MAHJONG είναι υποχρεωτική και ισχύει για όλη τη διάρκεια του γύρου. Αν για κάποιο λόγο οποιοσδήποτε παίχτης δεν εκπληρώσει την απαίτηση, τότε η ομάδα του χάνει το γύρο με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά (π.χ. αν ένας παίχτης ζητήσει άσσο και πει TICHU και ο επόμενος παίχτης έχει άσσο και δεν τον ρίξει και πει αυτός TICHU τότε η δεύτερη ομάδα χάνει το γύρο 300, -100).
 5. Αν κάποιος παίχτης πει πάσο δεν μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του αυτή.
 6. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι βόμβες τις οποίες μπορούμε να ρίξουμε σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνι- διού εκτός από νεκρό χρόνο όταν δηλαδή ένας παίχτης έχει μαζέψει τα φύλλα του.
 7. Απαγορεύεται να κοιτάμε τις μπάζες, δικιές μας ή και των αντιπάλων κατά τη διάρκεια του γύρου.
 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ συμπαιχτών, είτε κατά το μοίρασμα, είτε κατά τις αλλαγές, είτε κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Οποιαδήποτε ομάδα διαπιστωθεί ότι παραβαίνει τον συγκεκριμένο κανό- να θα ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ από το τουρνουά!!!